Jesteś naszym 175785 miłym gościem
(w tym miesiącu 1076 ) .

Ankieta satysfakcji pacjenta

   
Narodowy Fundusz Zdowia

 

Programy profilaktyki nowotworów wątroby

Data dodania: 2008-12-19

Zgodnie z art. 47c ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z 2008 r.)

BEZ KOLEJKI UDZIELAMY ŚWIADCZEŃ:

  • ZASŁUŻONYM HONOROWYM DAWCOM KRWI,
  • ZASŁUŻONYM DAWCOM PRZESZCZEPU,
  • INWALIDOM WOJENNYM, INWALIDOM WOJSKOWYM,
  • KOMBATANTOM,
  • OSOBOM REPRESJONOWANYM.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu wizyty.

Data dodania: 2008-12-19

Mamy przyjemność poinformować, iż od stycznia 2009 r.  nasz zespół lekarski poszerzy się o Panią Doktor Martę Przewor.

Będzie to skutkowało zmianą harmonogramu pracy lekarzy. Uaktualniony harmonogram znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Data dodania: 2008-09-25

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
zaszczep się przeciw grypie
ZAPRASZAMY

zobacz informacje na temat grypy na stronach
WHO - Światowej Organizacji Zdrowia

Data dodania: 2008-09-25

ZMIANA HARMONOGRAMU PRACY LEKARZY
Informujemy, że czas pracy lekarzy uległ zmianie:
dr Elżbieta Samborska
Poniedziałek - dodatkowo od godz. 16.00 do 17.30
Czwartek - od 12.00 do 17.30
dr Ewa Rzepka
nie przyjmuje od dnia 18.09.2008 r.

Data dodania: 2008-09-25

Zapraszamy na Przesiewowe badanie Drożności Naczyń Szyjnych oraz Naczyń Kończyn Dolnych - METODĄ DOPLEROWSKĄ.

Badanie będzie odpłatne:
cena jednego badania z opisem lekarza specjalisty wynosi 35 zł, przy dwóch badaniach koszt wynosi 60 zł.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację - osobistą lub telefoniczną.

Data dodania: 2008-07-14

TYDZIEŃ DLA SŁUCHU w „LEGE ARTIS”

Lepiej słyszeć to lepiej żyć!”

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu – AUDIOMETRYCZNE – dorosłych, a także dzieci od 6 roku życia, które odbywać się będzie od poniedziałku 21.07. do piątku 25.07.2008r. w godzinach 9.00 – 16.00.

Dla chętnych możliwa konsultacja co do sposobu poprawienia słuchu.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną 013 44 700 44

Data dodania: 2008-05-24

OSTEOPOROZA
W  dniu  11.07.2008r.  organizujemy  badanie  D e n s y t o m e t r y c z n e – tj.  badanie  gęstości  kości poprzez  pomiar  z szyjki  kości  udowej  i/lub  kręgosłupa  lędźwiowo – krzyżowego.
Badanie  to  będzie  wykonywane  na  terenie  ZOZ  „Lege  Artis” metodą  DXA – która  według  obecnego  stanu  wiedzy  medycznej  jest  najbardziej  miarodajna,  dokładna  i  nowoczesna,  zarówno  do wykrywania  osteoporozy  jak  i  kontroli  w  trakcie  jej  leczenia.
Dla  osób  z nieprawidłowym  wynikiem  badania   przewidziana  jest
konsultacja  lekarza  ortopedy  w  tym  dniu.

Badanie  jest  odpłatne -25zł.  Konieczna  jest  wcześniejsza
rejestracja – rezerwacja  terminu  badania.
Telefon  do  rejestracji  013 4470044.

Data dodania: 2008-03-14

ZOZ "Lege Artis", Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Starostwo Powiatowe w Gorlicach

organizują akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z rejestracją naszego zakładu.

 

Data dodania: 2008-01-07

Nasz zakład został laureatem I etapu konkursu "W pełmi zaradni" - wyróżnik dobrej marki, promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - i otrzymał prawo do posługiwania się znakiem graficznym nadanym przez Kapitułę konkursu.
Zostaliśmy wytypowani do udziału w II etapie konkursu i podjęliśmy współzawodnictwo z innymi uczestnikami z całej Polski.

Data dodania: 2008-01-05

Informujemy, że każda osoba zgłaszająca sie do naszego zakładu musi przedstawić przy rejestracji aktualny dowód ubezpieczenia.

Do czasu wydania ubezpeczonemu karty ubezpieczenia zdrowotengo, dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Data dodania: 2008-01-02

JAK UNIKNĄĆ ZAKAŻENIA "GRYPĄ PTAKÓW"

  1. Nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich i domowych.
  2. W przypadku zetknięcia się z podejrzanym ptakiem dzikim lub hodowlanym, należy bardzo dokładnie umyć ręce.
  3. Myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakkt z surowym drobiem.
  4. Oddzielić surowe mięso drobiowe oraz jaja od innych produktów żywnościowych tak, aby nie miały styczności.
  5. Mięso drobiowe, przetwory drobiowe i jaja przed spożyciem poddawać odpowiedniej obróbce cieplnej (tzn. 70-80 st.C) - zamrażanie nie niszczy wirusa.

Więcej informacji na temat "Grypy Ptaków" znajdziecie Panstwo na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zakład Opieki Zdrowotnej LEGE ARTIS
38-340 Biecz, ul. Przedmieście Dolne 167
Tel. /013/ 44-700-44