ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA I JAKO¦CI OBSŁUGI

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Zachęcamy do wyrażania szczerych opinii.

* pola wymagane

I. REJESTRACJA

* Jak ocenia Pan/i kontakt telefoniczny z nasz± Przychodni±?

* BARDZO DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE ¬LE BARDZO ¬LE NIE DOTYCZY
Szybko¶ć załatwienia formalno¶ci przez Rejestrację?
Jako¶ć otrzymanych informacji?
Uprzejmo¶ć osób rejestruj±cych?
Możliwo¶ć zamówienia wizyty domowej?

II. OPIEKA LEKARSKA

* BARDZO DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE ¬LE BARDZO ¬LE NIE DOTYCZY
Uprzejmo¶ć i życzliwo¶ć lekarza?
Zainteresowanie Pacjentem?
Uzyskanie informacji o przebiegu choroby i sposobie leczenia (profilaktyce)?
Poszanowanie prywatno¶ci podczas wizyty/badań lekarskich?

* Czy obecno¶ć osób trzecich podczas badania/wizyty ma miejsce po wcze¶niejszym uzyskaniu od Pana/i zgody?

* Czy współuczestniczy Pan/i w podejmowaniu decyzji medycznych dotycz±cych Pan/i zdrowia?

III. OPIEKA PIELĘGNIARSKA

* BARDZO DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE ¬LE BARDZO ¬LE NIE DOTYCZY
Uprzejmo¶ć i życzliwo¶ć Pielęgniarek?
Zainteresowanie Pacjentem?
Staranno¶ć wykonywanych zabiegów/iniekcji przez Pielęgniarki?
Poszanowanie prywatno¶ci podczas zabiegów/iniekcji przez pielęgniarki?
Usługi ¶wiadczone przez Personel laboratoryjny?

IV. OGÓLNA OCENA

* BARDZO DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE ¬LE BARDZO ¬LE NIE DOTYCZY
Wyposażenie w poczekalni?
Oznakowanie Przychodni (tablice informacyjne, oznakowanie gabinetów)?
Czysto¶ć w poczekalni?
Estetyka i czysto¶ć toalet?
Wyposażenie w sprzęt medyczny?

* Czy zetkn±ł/eła się Pan/i z nieuprzejmym traktowanie przez Personel Przychodni?

Jakiego rodzaju ¶wiadczenia brakuje Panu/i w Przychodni?

Uwagi dotycz±ce Przychodni?

V. METRYCZKA PACJENTA

* Płeć

* Wykształcenie

* Wiek